Władza wymyśliła, że polski parlamentaryzm ma 550 lat, i uczciła to z pompą

Jacek Żakowski, Gazeta Wyborcza włącz . Opublikowano w Opinie

Władza wymyśliła, że polski parlamentaryzm ma 550 lat, i uczciła to z pompą

Przy okazji Andrzej Duda podzielił się swymi myślami o dziejach i istocie polskiego parlamentaryzmu. Wynika z nich, że Sejm Kuchcińskiego, Senat Karczewskiego i prezydentura Dudy są szczytowym wykwitem 550-letniej tradycji „sejmowania”. Biedna Polska.

Szukanie korzeni w dalekiej przeszłości jest typowe dla młodych dyktatur. Na tle poprzedników Duda i tak sięga blisko. Mussolini sięgał czasów rzymskich, 2 tys. lat wstecz. Bierut i Gomułka – Piasta Kołodzieja, tysiąc lat wstecz. A Duda – tylko 550. Wiwat umiar i skromność!

Myśli głoszone przez Andrzeja Dudę nie grzeszą precyzją. Formuła, którą władza wybrała, nie pozwoliła zadać pytań na żywo. Kilka trzeba jednak postawić.

Andrzej Duda: „Nie można odmawiać zwycięskiej większości prawa do realizacji jej programu”.

 • Czy po Hitlerze naprawdę wciąż nie można? Może czasem trzeba?
 • Jeśli większość ma realizować swój program, jak chce, to po co parlament i opozycja? Dlaczego nie wystarczą dekrety szefa większości?
 • Czy chodzi o program ujawniony w kampanii, czy o realizowany, a wcześniej ukryty (kontrola sądów przez władzę, wykorzenianie Polski z Zachodu)?
 • Czy chodzi o większość wyborców, czy o większość posłów? Po 1989 r. większość sejmowa miała głosy 20-25 proc. wyborców. Czy większości posłów reprezentującej mniejszość wyborców wszystko wolno? Po co wobec tego konstytucja i Trybunał Konstytucyjny?
 • Czy jeśli większość parlamentarna kadencji X wszystko znacjonalizuje, większość kadencji Y wszystko sprywatyzuje, a potem większość kadencji Z znów znacjonalizuje itd. – będzie to znak dobrej demokracji?

Andrzej Duda: „Sejmowanie wiąże się z wielką odpowiedzialnością zarówno za państwo, za uchwalane prawa, jak też za cały naród”.

 • Czy uchwalanie przez Sejm i podpisywanie przez prezydenta ustawowych bubli, ich błyskawicznych nowelizacji, nowelizacji nowelizacji, nowelizacji nowelizacji nowelizacji itd. spełnia to kryterium?
 • Czy wyrazem tej odpowiedzialności jest uchwalanie ustaw wbrew konstytucji, zdrowemu rozsądkowi, własnym ekspertom i przestrogom wszystkich dookoła?
 • Jak ta odpowiedzialność ma się do prawa pisanego na kolanie i uchwalanego po nocach?

Andrzej Duda: „Odpowiedzialność nakazuje troskę o to, by prowadzona debata zmierzała do konkluzji, do decyzji”.

 • Do konkluzji czy do trafnej konkluzji? Do decyzji czy do dobrej decyzji? Czy każda konkluzja jest lepsza od braku konkluzji?
 • Czy debata może prowadzić do dobrych konkluzji i decyzji, jeśli jest przerywana w przypadkowym miejscu, byle szybko skonkludować i podjąć decyzję?
 • Po co debatować, jeśli większość sejmowa i tak uchwala to, co wcześniej zaakceptował prezes albo premier?

Andrzej Duda: „Odpowiedzialność nakazuje także, by parlament dawał przykład powagi i dostojeństwa należnych sprawom państwowym, nie zaś zdobywania poklasku i taniej popularności”.

 • Jak się ma powaga do rozwagi? Najpoważniej wygląda Sejm milcząco kiwający głowami jak w 1717 r. Czy ideał to Sejm niemy?
 • Czy spełnia kryterium powagi marszałek, który pyta o uwagi do protokołu, a potem z całych sił nie widzi posła, który je zgłasza?
 • Jak do dostojeństwa ma się posłanka Pawłowicz z sałatką?
 • Czy dostojeństwu państwa odpowiada uchwalanie pisanych za granicą ustaw w dziewięć godzin od wniesienia do laski po podpis prezydenta (IPN)?
 • A kiedy władza „pod publiczkę”, jak mówił marszałek Terlecki, tnie poselskie pensje i prezydent to migiem podpisuje, to co?

 

Czy prezydent zna odpowiedzi? Czy już wszystko jest jasne?

Gallery Catpro

DSCF7958

DSCF7958

DSCF7959

DSCF7959

DSCF7960

DSCF7960

DSCF7976

DSCF7976

DSCF7977

DSCF7977

DSCF7978

DSCF7978

DSCF7979

DSCF7979

DSCF7994

DSCF7994

DSCF7995

DSCF7995

DSCF7997

DSCF7997
7.05.2016

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers