• Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Orwell


 • 03
 • Komitet Obrony Demokracji

  Elbląg
 • Komitet Obrony Demokracji

  Elbląg
 • Komitet Obrony Demokracji

  Elbląg
 • Komitet Obrony Demokracji

  Elbląg
 • Komitet Obrony Demokracji

  Elbląg

1) rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających zachowaniu i rozwojowi demokratycznego państwa prawnego,

2) wspieranie i rozwijanie idei państwa neutralnego światopoglądowo,

3) wspieranie i rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego, promowanie postaw i zachowań obywatelskich,

4) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

5) działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 

 

 

Cele statutowe Stowarzyszenia

Komitet Obrony Demokracji

Statut – Rozdział 2 (Cele i środki działania § 6)

6) przeciwdziałanie łamaniu zasad demokracji i praworządności, w tym m.in. nadużyciom władz państwowych i samorządowych, przekraczaniu uprawnień i kompetencji,

7) działalność mająca na celu upowszechnianie wiedzy o demokratycznym ustroju państwa prawa, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, zapewniającego wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli – określonym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w duchu, w jakim powstała, i zasadach, na jakich się opiera.

7 maja 2016 w Warszawie. Kilka obrazków...

Komitet Obrony Demokracji broni nas przed:

 • Samowolą władzy
 • Broni reguł demokracji
 • Broni ładu prawnego
 • Broni prawdy
 • Broni kultury słowa
 • Broni godności
 • Broni rozsądku
 • Broni historii Polski
 • Broni niepodległości
 • Broni swobody wyboru
 • Broni słabszych
 • Broni reform
 • Broni naszej wolności

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers

Zima wasza, wiosna nasza. A potem lato i V Rzeczpospolita

Skoro politycy PiS rozwalili ustrój, nie mają prawa oczekiwać, że w razie porażki będą sądzeni według przepisów porządku prawnego, który niszczą. Posłom tej partii warto na każdym kroku przypominać, że wprowadzany przez nich stan anarchii – stan wyjątkowy – jest bronią obosieczną. Z jednej strony daje ludziom nowych rządów narzędzia do powiększenia władzy, ale równocześnie wszystkim – a więc również im – odbiera ochronę, którą dawał dotąd system prawa.

Być może za to, co wyprawiali do tej pory, politycy PiS powinni spodziewać się rozpraw przed Trybunałem Stanu. Natomiast za to, co planują zrobić teraz, spotkać ich może dosłownie wszystko – za złamaną przez nich granicą prawa konstytucyjnego jest już tylko anarchia. Powinni się dobrze zastanowić, czy są gotowi na taki hazard. 

Stanisław Skarżyński – wyborcza.pl

Cały artykuł - Zima wasza, wiosna nasza. A potem lato i V Rzeczpospolita


Czy możliwa jest delegalizacja PiS?

 

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30